“Ğ” harfi okunur mu?

Spikerler veya sunucular eğer diksiyon eğitimi almışlarsa bu kurallar zaten eğitim aldıkları yerlerde onlara öğretilmişir.

“Ğ” Ötümlü daralma ünsüzüdür.

Dil ardının yumuşak damağa dayanması ve dil ucunun öne yukarı kıvrılarak bir gırtlak sesi gibi, fakat gırtlağın biraz ön tarafından çıkarılır.

Ses değeri ünlüler arasında eriyen bir ünsüzdür. Sona gelmesi halinde tamamen erir. Genellikle kendinden Önce gelen ünlünün sesini bir okunuş süresi kadar uzatır. (İkili ünlü yaratma Diftong) Hiç bir zaman kelime başında bulunmaz. Bizim alfabemizden başka hemen hemen hiçbir ulusun alfabesinde yer almaz. Bizim alfabemizde Ğ sesinin yer alma nedeni ise, Arapça ve bazı dillerden dilimize girmiş olan çok sayıdaki kelimenin telaffuzunda böyle bir sese gerek duyulmasıdır.

ÖRNEK:

Bağımsız ……. Baamsız (Ba:msız) , Çoğul …… Çooul (Ço:ul), Kâğıt….Kâât (kâ:t) gibi.

Bazı hallerde de (v) ünsüzüne dönüşür. Ancak bunu sadece ağız olarak veya kötü bir sesletiş tarzı biçiminde değerlendirmek gerekir. “Ğ “ ünsüzünün (v) ünsüzüne dönüşümünü bir kuralmış gibi göstermek doğru değildir. Ancak (Y) ünsüzüne dönüştüğü haller vardır. Bu sadece söyleyiş kolaylığı ve melodik yapıyı bozmamak bakımından önemlidir. Bastırarak (Y ) sesi vermemiz doğru olmayıp, (Y) sesini hafifçe çıkarmak gerekir. Her iki hali dc, yazı diline geçirmek yanlış olur.

 

(V ) sesine dönüştürdüğümüz haller:

ÖRNEK: ma ….. ovma gibi.

(Y) sesine dönüştürdüğümüz hallere ise şu örnekleri verebiliriz:

ÖRNEK:

EĞER ….. EyER ,  DİĞER ….. DİyER ,   CİĞER ….. CİyER,   DÜĞÜM ….. DÜyÜM,

DEĞIRMEN …….. DEyİRMEN ,      EĞLENCE …… EyLENCE gibi..

(Sesletmedeki belli belirsiz bir (y) leşme, y   ünsüzü küçük yazılarak belirtilmiştir.)

 

Kelimelerin başında yer almaz, sonuna geldiğinde ise erir.

Ğ gırtlağı zorlayarak ve geriden çıkartılan bir sestir. Bizim dilimiz zengin bir dildir, melodik kulağa hoş gelen bir dildir diyoruz ve bununla da her zaman, her yerde öğünüyoruz. Eğer okunuş kurallarına uyarsak, dilimizi daha da hoş bir dil haline getirmek, kuşkusuz bizim elimizdedir. Gırtlaktan veya gırtlağa yakın yerlerden çıkan geniz sesleri, hiçbir şekilde kulağa hoş gelmeyen seslerdir. Bu bakımdan Ğ sesini okurken veya konuşurken çıkartan birinin konuşma tarzını düşünecek olursak, kulağa hiç hoş gelmediğini, bu sesi çıkartmadan konuşan bir kişiyle kıyasladığımız zaman, çok daha açık bir şekilde fark ederiz.

Bu konuda aslında sayfalar dolusu  yazı yazmak mümkündür.

Mesleği spiker, sunucu, seslendirmeci veya konuşmacı olan herkesin Türkçeyi doğru anlaşılır konuşması şarttır. mutlaka eğitim almak ve Türkçe’mizi doğru kullanmak önemlidir.

Spikerlik Sunuculuk Kursları için sayfamızı inceleyebilirsiniz spikerlik-kursu

 

Kaynak:  A.Sarıkayalı E.K. kitabindan alıntıdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir