Hakan Öztürk - Medya Koçu Hakan Öztürk; 25 yıldan beri Yüzlerce tanınmış Spiker, Sunucu ve Konuşmacı yetiştirmiştir. "Kuşdili Eğitim Merkezi" ve "Hakan Öztürk Medya Eğitim Merkezi"nin Kurucusudur. Bu kuruluşları devrettikten sonra şimdilerde ise kişilere özel ve nokta atışı çalışmalar yaparak onları hedeflerine en kısa sürede ulaştırmak için Kadıköy'de Medya ve iletişim Koçluğu Stüdyosu'nu kurup Türkiye'nin ilk ve tek "Medya Koçu" olarak bireysel çalışma ve yönlendirmeler yapmaktadır.

Hakan Öztürk Telefon
Medya Koçu Bloğu
Sanal Prompter
Hakan Öztürk Kimdir
Basında Hakan Öztürk
Twitter Facebook

Medya ve İletişim Koçluğuna Dair Makaleler

Radyoculuk

Radyoculuk Birbirini hiç tanımayan ve ayrı mekanlarda bulunan insanların duygularının bir platformda buluştuğu bir arenadır radyo. Radyo sunucusunun dağarcığı ölçüsünde radyo önem kazanır. Radyo sadece mikrofona konuşabilmek, sesin düzgün olması, diksiyon değildir. Radyocu olabilmek için yetenek de lazımdır. İşte Radyo’culuğa gönül verenlerin mutlaka danışması gereken

Seslendirme Kursları

Seslendirme Kursları Medya eğitimlerinde spikerlik, sunuculuk, etkili konuşma, seslendirme gibi birçok konunun kursu var. Bunların içinde seslendirme en kolayı gibi gelse de aslına baktığınızda oldukça zor bir eğitim; senkron tutturma, mikrofon teknikleri, diksiyon, ses – nefes teknikleri, time – code gibi birçok teknik eğitimin yanında oyunculuk ruhunu sese yansıtabilmek de çok önemli.

Hitabet Eğitimi

Hitabet Eğitimi Hitabet için üç temel öğe; söylevci, dinleyici ve bunların görüşlerini iletebilmelerine aracılık eden bir dil gereklidir. Her alanda bilimsel, tartışmalı toplantılar, açık oturumlar düzenleniyor, konferanslar veriliyor. Televizyonun ve diğer kitle iletişim araçlarının gelişip, sayılarının artmasıyla topluluklara yönelik konuşmalar da yeni boyut kazanmış; bu da hat

Hitabet Dersi

Hitabet Dersi Hitabet dersinin ilk öğretmenleri 5.yüzyılın Yunan dünyasında kendilerinden oldukça söz ettiren gezgin sofistlerdir. Hitabet okulları 4.yüzyılda kurulmaya başlamış ve Yunan-Roma dönemi boyunca hitabet dersleri genç erkeklerin eğitiminin önemli bir parçası olmuştur. Günümüzün önde gelen mesleklerinin bilinen isimlerine dikkat ettiğinizde hepsinin hitabet dersi aldığın

Hitabet Örnekleri

Hitabet Örnekleri Hitabet, dili ikna etmek için kullanan sanatlardan biridir. Hitabet, edebiyatta, siyasette, mahkemelerde, günlük dilde, bilim dışı akıl yürütmede, düşüncede, güzel konuşmada, örtük unsur içinde ve arkasındaki niyette ortaya çıkar. Dolayısıyla retorik kendini kısıtlamamış; yayılmış ve böylelikle hitabet örnekleri git gide çoğalmıştır. Hitabet örnekleri konusund

Hitabet Nedir?

Hitabet Nedir? Hitabet, Yunancası ile rhetoric, bir diğer ifadesi ile ise Güzel Konuşma Sanatıdır. Kimi insanlar meslekleri gereği küçük veya büyük topluluklara hitap eden konuşmalar yapmak zorundadır. Öğretmenler, din adamları, siyasetçiler bunların başlıcalarıdır. Günümüzde bu çerçeve daha da genişlemiş; hitabet daha da önem kazanmıştır. Kitleleri sürükleyebilmek, onlar

Hitabet Sanatı

Hitabet Sanatı Hitabet, topluluklar önünde güzel ve etkili konuşma sanatıdır. Televizyonun ve diğer kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve sayılarının artması topluluklara yönelik konuşmalara yeni boyutlar kazandırmıştır. Hitabet”te yetenek kadar eğitim de çok önemlidir. Düşüncesini gerektiği gibi sunamayan “hatip”ler, hitabet sanatında ne kadar yetenekli olurlar

Diksiyon ve Hitabet İlişkisi

Diksiyon ve Hitabet İlişkisi Diksiyonda başarı, kişinin okuduğunu, söylediğini içinde duyabilmesine, içinden geldiği gibi sıcak, içten söyleyebilmesine bağlıdır. Hitabet; bir fikri dinleyicilere benimsetmek, onları bu fikre, inandırmak için söz söyleme işi ya da sanatıdır. İnsanlar, yazıyı bulmadan çok daha önceleri, sözle bir düşünceyi söylemeyi, inandırmayı uygulamışlardır. Böylece, ya

Diksiyon Dersleri Almak mı İstiyorsunuz?

Diksiyon Dersleri Almak mı İstiyorsunuz? Bir milleti oluşturan en önemli unsurlardan biri dildir. Dilimizdeki bozulmanın, yozlaşmanın giderek arttığını düşünecek olursak diksiyon derslerinin önemini daha iyi anlayabiliriz. Bu nedenle de diksiyon dersleri veren kurumların sayısı gün geçtikçe artıyor. Kurumlarda verilen diksiyon dersleri toplu ve sınıfça verilen eğitimler olduğu için kişi seviyesi önem kaybediyo

Diksiyon Eğitimi

Diksiyon Eğitimi Diksiyonda başarı; kişinin okuduğunu, söylediğini kendi içinde duyabilmesine, içinden geldiği gibi söyleyebilmesine bağlıdır. Bu duyguları yakalayabilen kişi, söylediklerine bir anlam derinliği ve inceliği kazandırır. Öyle ki, bir tek kelimenin telâffuzu bile, o kişinin geçmişi, öğrenim seviyesi, zihinsel faaliyeti ve yetenekleri hakkında fikir verebilir. İşte tüm b

Spikerlik Kursu

Spikerlik Kursu Türkiye'de Spikerlik Kursu denilince ilk akla gelen isim Hakan Öztürk'tür. Ve şimdi kendisi artık kurs gibi toplu grup eğitimleri yerine Medya Koçluğu Stüdyosunda kişiye özel bireysel eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Ve aynı zamanda kendisi Türkiye'nin ilk ve tek Medya Koçu olma özelliğini taşımaktadır.
tv kanalları